MS Access IFNULL Fonksiyonu

Daha önceki makalelerimde ORACLE ve MySQL veritabanlarında eğer null ise kontrolünün (if null) nasıl yapılacağını anlatmıştım. Microsoft Access veritabanı içinde aşağıdaki sorguyu kullanabilirsiniz.

Sorguda öncelikle “ogrenciler” tablosunda sıra numarası olan en yüksek öğrenciyi MAX komutunu kullanarak arıyoruz. Eğer tablo boşsa ve null bir değer dönüyorsa “NZ” komutunu kullanarak bunu 0 (sıfır) ile replace (değiştirmek) ediyoruz.

SELECT NZ(MAX(sira),0) FROM ogrenciler

veya

SELECT Switch(MAX(sira) Is Null,0,MAX(sira) Is Not Null,MAX(sira)) FROM ogrenciler

şeklinde kullanabilirsiniz.