Bir Class İçerisindeki Methodları Dinamik Olarak Çağırmak (Reflection – Invoke İşlemi)

reflection

ir class içerisinde bulunan bir methodu veya o class içerisindeki tüm methodları duruma göre dinamik olarak çağırmak isteyebiliriz. Bu işlem için bir çok farklı yol izleyebiliriz.

Örneğimizde elimizde methodlarımızın bulunduğu bir Functions.cs classımımız var. İçeriği toplam 5 method’dan oluşuyor ve bu methodlar içerisindeki string ifadeleri geriye döndürecek yapıdadır. UI (kullanıcı arayüzü) tarafında ise bu methodlardan dönen değerleri bir listbox içerisinde yazdıracağız.

Okumaya devam…