C# Enum İçerisindeki Değerlere Ulaşmak (GetValues())

Enum içerisindeki değerlere ulaşmak isteyebiliriz. Enum sınıfı altında bulunan GetValues() methodundan yararlanacağız. Bu method bize enum nesnemizin içerisindeki tüm değerleri verecektir.

Enum.GetValues(typeof(EnumBurayaGelecek))

size bir array döndürecektir. Okumaya devam…