MySQL IFNULL Fonksiyonu

Merhabalar,

Bu yazımda sıkça kullanmakta olduğum bir MySQL fonksiyonundan bahsedeceğim. Oracle veritabanı ile çalışıyorsanız NVL fonksiyonunu kullanıyorsunuzdur yada duymuşsunuzdur. Bu fonksiyonun amacı veritabanından gelen null değerini istediğimiz bir değere çevirebilmesidir. MySQL’ deki IFNULL fonksiyonunun karşılığıda Oracle’ daki NVL fonksiyonuna denk geliyor.

Kullanım şekli aşağıdaki gibidir.

SELECT sirano FROM urunler WHERE id=3

yukarıdaki sorgumuzda sirano değeri null bir değer geliyor ise hata verecektir. Örneğin sirano değeri null geldiğinde bunu 1 (bir) ile değiştirmek istiyorsak aşağıdaki IFNULL fonksiyonunu kullanabiliriz.

SELECT IFNULL(sirano,1) FROM urunler WHERE id=3

sirano değeri null ise 1 olarak gelecektir.