C# Erişim Belirleyiciler (Access Modifiers)

Güvenlik vb. çeşitli sebeplerle nesnelerimizin dışarıdan erişilmesini veya erişilmemesini isteyebiliriz. Bu tarz yetkilendirme işlemlerini C# dilinde erişim belirleyiciler (access modifiers) ile sağlanmaktadır. Erişim belirleyiciler C# üzerinde tanımlanmış tüm nesnelere uyarlanabilir. (değişkenler, classlar, methodlar vb.)

Okumaya devam…