Silverlight Kontrollere Ulaşmak

Silverlight ile kod tarafında veritabanımızdan gelen yada dinamik üretilen değerlerle kontrollerle ulaşmak isteyebiliriz. Benim projemde silverlight uygulamam üzerindeki butonlara dinamik olarak ulaşabilmem ve değerlerini düzenleyebilmem gerekiyordu. Aşağıdaki gibi yöntem izledim.


FrameworkElement root = (FrameworkElement)Application.Current.RootVisual;
Button x = root.FindName("UlasilacakButonunAdi") as Button;