Telerik MVC DatePicker ve Jquery Validation Uyumsuzluğu

Telerik MVC Kendo UI DatePicker ile Jquery Validation kullandığınız da eğer ilgili input’ a default (varsayılan) bir değer atıyorsanız Jquery Validation bunu algılamıyor ve hata fırlatıyor.

Aşağıdaki kodu layout (master) sayfanıza ekleyerek tüm projenizde bu sorundan kurtulabilirsiniz.

</p>
<p>&lt;script type=&quot;text/javascript&quot;&gt;</p>
<p>// Kendo UI ile Jquery Validation arasında yaşanan sorunu çözer.<br />
// Ör: DatePicker default value atanmasına rağmen boş görmesi...<br />
$(document).ready(function () {</p>
<p>jQuery.validator.addMethod(<br />
'date',<br />
function (value, element, params) {<br />
if (this.optional(element)) {<br />
return true;<br />
};<br />
var result = false;<br />
try {<br />
var date = kendo.parseDate(value, &quot;dd.MM.yyyy&quot;);<br />
result = true;<br />
if (!date) {<br />
result = false;<br />
}<br />
} catch (err) {<br />
result = false;<br />
}<br />
return result;<br />
},<br />
''<br />
);<br />
});<br />
&lt;/script&gt;</p>
<p>