C# Visual Studio Unit Test için Gerekli DLL Dosya Yolu

Visual Studio üzerinde [TestMethod] [TestClass] gibi Unit Test‘e ait attributeleri kullanmak için UnitTestFramework.dll ‘ ine ihtiyacınız var. Referans olarak eklemek istediğinizde Visual Studio içerisinde varsayılan olarak bulunmayabiliyor. Aşağıdaki dosya yolundan ekleyebilirsiniz.

C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\Common7\IDE\PublicAssemblies\Microsoft.VisualStudio.QualityTools.UnitTestFramework.dll

 

Not: Visual Studio sürümünüze göre versiyon numaraları değişilik gösterebilir.