Too many characters in character literal

İş yerinde çalışırken delirmeme sebep olan bir hata :) Proje 2 dakika önce sorunsuz derlenirken birden bire bu hatayı verir oldu. Daha sonra kendiliğinden düzeldi ve ilerleyen zamanlarda yine bu hata ile karşılaştım :) Araştırmalarım sonucu hatanın 2 farklı nedenden ortaya çıkabileceğini ve 3 farklı şekilde çözülebildiğini buldum.

İlk olarak html kodlarımızda aşağıdaki gibi  bir yapı kullandıysak, yani Eval içerisinde çift tırnak kullanmak yerine dışında kullandıysak ortaya çıkabiliyor.

Text="<%# Eval('kullaniciadi') %>"

bunun yerine

Text='<%# Eval("kullaniciadi") %>'

şeklinde bir yapı kullanmamız gerekiyor.

İkinci olarak form load ekranında aşağıdaki gibi bir yapı kullanırsanız bu hata ortaya çıkıyor.

<form id="frmAnaSayfa" onload="alert('Merhaba!')" runat="server">

Alternatif bir çözüm olarak ise “Build > Clean” yaptıktan sonra tekrar derlemeyi deneyebilirsiniz.